Drewniana tabliczka adresowa;

kolor tła modrzew, litery heban